Rejestracja

Gabinet Psychoterapii, Terapii Uzale?nienia od Alkoholu i Wspó?uzale?nienia deETOH ?wiadczy porady w zakresie psychoterapii i terapii uzale?nienia od alkoholu i wspó?uzale?nienia odp?atnie. Pacjenci przyjmowani s? bez skierowania od innych lekarzy.

Rejestracja odbywa si?:
  • telefonicznie
  • osobi?cie
  • przez osoby trzecie
Godziny przyj??

W celu ustalenia terminu sesji i konsultacji prosz? o kontakt telefoniczny pod numerem 604 563 363.

Adres