Testy

Pami?taj, ?e wyniki tu uzyskane maj? jedynie warto?? informacyjn? i nie mog? zast?pi? indywidualnej diagnozy psychologicznej, ani diagnozy lekarskiej. Je?li Ty sam (-a) nadal masz w?tpliwo?ci co do swojego picia, lub takie w?tpliwo?ci maj? Twoi najbli?si, zapraszam na konsultacj? w tej sprawie, by upewni? si? co do diagnozy.